[linux] HP Laserjet 4000 - HPLIP - No Installed HP Devices Found

lnx lnx op kpnmail.nl
Vr Nov 25 00:00:19 CET 2016


On 24/11/16 16:43, Paul Slootman wrote:
> On Thu 24 Nov 2016, lnx wrote:
>>
>> Op een of andere manier lukt het niet om in HPLIP een HP LaserJet 4000
>> (met parallelle poort) werkend te krijgen.
>>
>> Via CUPS is de printer *wel* te configuren en te gebruiken m.a.w. Print
>> Test Page werkt maar via HPLIP lukt dit niet.
>>
>> HPLIP Device Manager herkend/ziet het device niet en geeft de melding:
>> "No Installed HP Devices Found"
> 
> Vraagje tussendoor: wat is de toegevoegde waarde om cups niet
> rechtstreeks te laten printen naar die laserjet maar wel via de omweg
> van HPLIP?

Enerzijds is dit in het verleden zo gegroeid waarbij het gebruikers-
gemak van de GUI van HPLIP altijd goed is bevallen en anderzijds is er
nooit ervaring opgedaan met CUPS via localhost:631 met als gevolg: "on-
bekend maakt onbemind".


Verder ooit ergens gelezen dat HPLIP meer configuratie -en bedienings-
mogelijkheden heeft omdat het specifiek om een HP-device gaat en
daarnaast is er op de command line de beschikking over tools zoals
hp-doctor, hp-check etc.


> 
> En waarom niet de packages van Linux Mint gebruikt om HPLIP te
> installeren, en zelf een build gedaan? De packaged versie zou optimaal
> afgestemd moeten zijn op de omgeving.
> 

Klopt maar was tot vandaag in de (verkeerde [1]) veronderstelling dat de
packages dusdanig geconfigureerd waren zonder support van de parallele
poort.

Vandaar dat er een 'eigen' Build is gedaan al ging/gaat mijn voorkeur
hier sowieso al niet naar uit maar op dat moment was er geen andere
keuze mogelijkheid.


Naar aanleiding van jouw opmerking de Build HPLIP verwijdert met
hp-uninstall en de HPLIP van de repository geinstalleerd wat om ondui-
delijke redenen niet goed gaat.


opa op deskcomm ~ $ sudo apt-get install hplip
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
 hplip-gui
Recommended packages:
 printer-driver-postscript-hp
The following NEW packages will be installed:
 hplip
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/142 kB of archives.
After this operation, 404 kB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package hplip.
(Reading database ... 174451 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../hplip_3.14.6-1+b2_amd64.deb ...
Unpacking hplip (3.14.6-1+b2) ...
Processing triggers for dbus (1.8.20-0+deb8u1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up hplip (3.14.6-1+b2) ...
Creating/updating hplip user account...
dpkg-statoverride: warning: --update given but /var/run/hplip does not exist
Can't open /etc/hp/hplip.conf: No such file or directory.
Can't open /etc/hp/hplip.conf: No such file or directory.
Processing triggers for dbus (1.8.20-0+deb8u1) ...


Weet niet wat er fout is gegaan maar nu werkt HPLIP niet meer:

opa op deskcomm ~ $ sudo hp-setup
sudo: hp-setup: command not found

opa op deskcomm ~ $ sudo hp-doctor
sudo: hp-doctor: command not found

opa op deskcomm ~ $ sudo hp-check
sudo: hp-check: command not found

opa op deskcomm ~ $ file /usr/bin/hp-*
/usr/bin/hp-check: broken symbolic link to ../share/hplip/check.py
/usr/bin/hp-doctor: broken symbolic link to ../share/hplip/doctor.py
/usr/bin/hp-setup: broken symbolic link to ../share/hplip/setup.py

[...]


Suggesties zijn welkom !


>>
>> meer werkt en daarnaast herkend HPLIP Device Manager nog steeds geen HP
>> Device.
> 
> Is het niet een rechten kwestie? Oftewel
> 
>> crw-rw---- 1 root lp 6, 0 Nov 23 08:11 /dev/lp0
> 
> HPLIP draait niet als root of onder group lp? Dan kan ie natuurllijk ook
> niks met /dev/lp0 met bovenstaande rechten.
> 

Kan zijn dat je gelijk hebt maar volgens mij wordt HPLIP aangeroepen
door de user 'opa' welke wel in de group lp staat.

opa op deskcomm ~ $ cat /etc/group | grep lp
lp:x:7:opa
lpadmin:x:110:opa


> 
> Paul
> 


Fred


[1] opa op deskcomm ~ $ sudo apt-cache show hplip
Package: hplip
Source: hplip (3.14.6-1)
Version: 3.14.6-1+b2
Installed-Size: 395

[...]

 HPLIP is composed of:
 * System services to handle communications with the printers
 * HP CUPS backend driver (hp:) with bi-directional communication with
  HP printers (provides printer status feedback to CUPS and enhanced
  HPIJS functionality such as 4-side full-bleed printing support)
 * HP CUPS backend driver for sending faxes (hpfax:)
 * hpcups CUPS Raster driver to turn rasterized input from the CUPS
  filter chain into the printer's native format (PCL, LIDIL, ...).
  (hpcups is shipped in a separate package)
 * HPIJS Ghostscript IJS driver to rasterize output from PostScript(tm)
  files or from any other input format supported by Ghostscript, and
  also for PostScript(tm) to fax conversion support
  (HPIJS is shipped in a separate package)
 * Command line utilities to perform printer maintenance, such as
  ink-level monitoring or pen cleaning and calibration
 * GUI and command line utility to download data from the photo card
  interfaces in MFP devices
 * GUI and command line utilities to interface with the fax functions
 * A GUI toolbox to access all these functions in a friendly way
 * HPAIO SANE backend (hpaio) for flatbed and Automatic Document Feeder
  (ADF) scanning using MFP devices
 .
 USB, JetDirect (network) and parallel-port devices are supported.


..........en die laatste regel zag ik vandaag voor het eerst


-- 

Linux status: - normaal GUI en iets minder CLI gebruiker -


Meer informatie over de Linux maillijst