[linux] http headers

Paul Slootman paul+nospam op wurtel.net
Do Jan 26 08:32:09 CET 2017


On Wed 25 Jan 2017, paai wrote:
> 
> Nu kan ik voor deze specifieke applicatie de eerste keer de datum in een
> GET-field meegeven, maar dat is niet elegant omdat ik dan een
> tweetraps-raket moet maken (de eerste webpage wordt dan op de client een
> php-script dat vervolgens de URL van de server met de juiste tijd aanroept.
> Dat stuit me een beetje tegen de borst.

Maar de esp8266 heeft geen realtime klok, niet eens een
besturingssysteem als zodanig; wat wil je met die tijd doen dan? Volgens
mij kun je geen klok daarmee gelijkzetten.

Maar anders zou je natuurlijk in de init zelf eerst een request doen
naar een "echte" webserver, die zal waarschijnlijk wel de tijd in een
response header doorgeven.


Paul


Meer informatie over de Linux maillijst