[linux] static wired internet met wicd

paai j.j.paijmans op gmail.com
Zo Dec 23 21:14:27 CET 2018On 23-12-18 20:53, Geert Stappers wrote:

...
\

>> en voor de static interface (die niet werkt)
>>
>> 2018/12/23 20:03:32 :: Creating wired profile for hop
>> 2018/12/23 20:09:16 :: Putting interface down
>> 2018/12/23 20:09:16 :: Releasing DHCP leases...
>> 2018/12/23 20:09:16 :: Setting false IP...
>> 2018/12/23 20:09:16 :: Stopping wpa_supplicant
>> 2018/12/23 20:09:16 :: Flushing the routing table...
>> 2018/12/23 20:09:16 :: Putting interface up...
>> 2018/12/23 20:09:18 :: Setting static IP : 192.168.178.12
>> 2018/12/23 20:09:18 :: Setting default gateway : 192.168.178.1
>> 2018/12/23 20:09:18 :: Connecting thread exiting.
>> 2018/12/23 20:09:19 :: Sending connection attempt result success
> "Sending connection attempt result success"      \o/
>
>
>> Het valt me op dat de dhcp langer bezig is dan de static interface.
> Omdat DHC Protocol iets zegt als "er kan nog een antwoord komen".
> (Ga pas de spoorwegovergang over als het rode sein echt uit is.)
> De client wacht daar netjes op. Bij statische configuratie hoeft dat niet.
>
>
>> Misschien heeft de static interface een kortere time-out? Maar dan weet ik
>> niet waar ik dat moet veranderen.
> Ik beweer dat `ip a`  ( korte versie van `ip address show` ) laat zien
> dat de interface adres  192.168.178.12   heeft gekregen.
>
> Wat we nu weten is dat er bij "DHCP" logging van de DHCP client is.
>
> Wat we nog niet weten is waar "'static wired internet met wicd' werkt niet"
> op gebaseerd is.  Mocht blijken dat het gewoon werkt, meldt dat dan a.u.b.
>
>


Nee Geert, ik test tussendoor echt wel of de static interface wakker 
is... en dan zijn de laatste regels van wicd.log wel

2018/12/23 21:09:01 :: Putting interface up...
2018/12/23 21:09:03 :: Setting static IP : 192.168.178.12
2018/12/23 21:09:03 :: Setting default gateway : 192.168.178.1
2018/12/23 21:09:03 :: Connecting thread exiting.
2018/12/23 21:09:03 :: Sending connection attempt result success

Maar ip a geeft niettemin

/home/paai# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN 
group default qlen 1000
     link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
     inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
     inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast 
state UP group default qlen 1000
     link/ether 30:65:ec:87:21:2d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
     inet6 fe80::3265:ecff:fe87:212d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlp2s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state 
DOWN group default qlen 1000
     link/ether 94:65:9c:d7:6b:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff-- 
Dr J.J. Paijmans
Houwenberg 2A
5985PE Grashoek (L)Meer informatie over de Linux maillijst