[linux] BIOS -> UEFI met syslinux-exlinux

Frans van Berckel fberckel op xs4all.nl
Zo Jan 21 11:59:26 CET 2018


On Sun, 2018-01-21 at 05:17 +0100, Udo van den Heuvel wrote:
> Linux-guru's,
> 
> Als ik een systeempje dat nu via BIOS en syslinux-extlinux opstart en
> met een MBR layout disk draait wil verbouwen naar UEFI en GPT, wat
> zijn dan de zaken waarop ik mag letten?
> 
> - De partitonering verbouwen naar GPT
> - EFI System Partition maken
> - EFI System Partition vullen conform howto op
> https://wiki.archlinux.org/index.php/syslinux#Installation_on_UEFI
> - efitbootmgr: draait dat als ik nog via BIOS ben gestart? Gaat dat
> draaien als ik vanaf een DVD opstart?
> 
> Wat is de juiste volgorde, wat zijn de juiste stappen?

Je vergeet het belangrijkste, de efi kernel. Dus als de CD iso van efi
voorzien is boot deze (lees waar je een USB stick van kan maken).

# mkdir archlinux
# cd archlinux/
# wget http://ftp.nluug.nl/os/Linux/distr/archlinux/iso/latest/archlinu
x-2018.01.01-x86_64.iso

--2018-01-21 11:46:23-- http://ftp.nluug.nl/os/Linux/distr/archlinux/i
so/latest/archlinux-2018.01.01-x86_64.iso

Resolving ftp.nluug.nl (ftp.nluug.nl)...
2001:67c:6ec:221:145:220:21:40, 145.220.21.40

Connecting to ftp.nluug.nl (ftp.nluug.nl)|2001:67c:6ec:221:145:220:21:4
0|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 547356672 (522M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘archlinux-2018.01.01-x86_64.iso’

archlinux-2018.01.01-
x86_64.iso        100%[========================================
=========================================================>]
522,00M 4,70MB/s  in 1m 52s 

2018-01-21 11:48:15 (4,67 MB/s) - ‘archlinux-2018.01.01-x86_64.iso’
saved [547356672/547356672]

# fdisk -l archlinux-2018.01.01-x86_64.iso

Disk archlinux-2018.01.01-x86_64.iso: 522 MiB, 547356672 bytes, 1069056
sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6056bd3d

Device              Boot Start   End Sectors Size Id
Type
archlinux-2018.01.01-x86_64.iso1 *    0 1069055 1069056 522M 0 
archlinux-2018.01.01-x86_64.iso2    164 131235 131072  64M ef
EFI (FAT-12/16/32)

# dd bs=4M if=archlinux-2018.01.01-x86_64.iso of=/dev/sdx
status=progress oflag=sync

Waar /dev/sdx je usb stick is, zoals bijvoorbeeld /dev/sdc.

In de BIOS EFI aanzetten, en aan de USB stick als eerste zetten.

Met vriendelijke groet,


Frans van Berckel


Meer informatie over de Linux maillijst