[linux] Problem bij debian 9 64bit in het bootprozess

Hans Paijmans j.j.paijmans op gmail.com
Za Jul 14 20:36:39 CEST 2018
On 14 July 2018 8:06:24 pm "Daniel C. von Asmuth" 
<asmuth op bakunin.xs4all.nl> wrote:

> Aldus schreef Gerard Bekhuis op Sat, Jul 14, 2018 at 05:03:16PM +0200:
>> Hello Friends,
>>
>>
>> ich heb gisteren bij een nederlandse vriend debian 9 64 bit geinstalleerd.
>> Na beeindiging van de installatie rebootet de pc in de regel.
>> Zo ook bij ons.
>> Tijdens het rebooten zag ik een rode foutmelding "Failed......"
>> maar helaas door hert zeer snelle bootprozes kon ik niet lezen, wat hem
>> ontbreekt.
>
> U geeft weer eens erg weinig informatie. We kunnen niet vaststellen of
> het een hard- of software probleem is.
>
>> Wie van jullie weet, waar debian het bootprozes protokolleert om na te
>> kijken wat hem ontbreekt?
>
> Tsja, Herr Doktor Paijmans is inmiddels gepromoveerd tot Ubootkommandant:-)
>
> 1) Als de voedingsspanning opkomt, moet het moederbord een resetsignaal
> genereren.
>
> 2) Power-On Self-Test. Tijdens deze fase zou u een numlock LED kunnen
> zien oplichten. Als iets knippert of piept hebt u een probleem.
>
> De volgende stappen zou u op een beeldscherm moeten kunnen volgen, maar
> u kunt ook een terminalprogramma gebruiken dat de data van de seriele
> poort naar een logfile schrijft (dat kan een andere PC met Windows zijn).
>
> 3) Vervolg opstarten. In het BIOS is een optie om dit via de seriele
> poort te kunnen volgen. Standaard uitvoer via beeldscherm. Als u w
> toetsenbord niet is aangesloten, krijgt u een melding om op <F1> te
> drukken, zodat de PC verder kan starten.
>
> 4) Het BIOS zoekt naar een geschikte opstartschijf en voert de boot
> loader uit. Hopelijk krijgt u een prompt van GRUB2. Daarna wordt
> hopelijk een kernel en Initial RAMdisk geladen.
>
> 5) De Kernel boot. Hopelijk hebt u de boot leader de juiste opties mee
> gegeven om naast de initial console de resultaten van de printk()
> functies ook op de seriële poort te ontvangen.
>
> 6) De virtuele console driver laden en het /sbin/init progrmmai
> gestart. Nu heb je een regel in /etc/inittab nodig om een getty proces
> op de seriële poort te starten (voor Devuan, niet voor Debian). Pas
> vanaf dit punt mag je verwachten dat informatie in de log files
> geschreven wordt op de host.
>
> Suggestie: booten in single-user mode of vanaf een USB-stickje.
>
>> Wij zijn overigens hele gewone eenvoudige desktopuser, geen netwerkers met
>> servern.
>
> Desktop is moeilijker dan server.
>
>> Wij zijn hooguit aktief in seniorennetwerken.
>
> Gelukkig hebben een aantal NLLGG-leden inmiddels senior nivo.
>
>> Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie hulp, in zoverre er hulp mogelijk
>> is.
>> Groeten
>> Gerard Bekhuis.
>
> Grüß Gates,
>
>
> Daniel von Asmuth
>
> --
> 	
> 		Geeks of a feather cruft together
> 		
>


Beste Daniel, ik geloof dat je het voorafgaande de afgelopen twee weken 
niet helemaal hebt gevolgd...


Dr. J.J. Paijmans


Sent with AquaMail for Android
http://www.aqua-mail.com
Meer informatie over de Linux maillijst