[linux] Virtuele machine start niet meer op

harry.harmsen op gmail.com harry.harmsen op gmail.com
Za Jun 23 14:05:06 CEST 2018


2018-06-23 12:50 GMT+02:00 Geert Stappers <stappers op stappers.nl>:

> On Sat, Jun 23, 2018 at 12:40:46PM +0200, harry.harmsen op gmail.com wrote:
> > *Linux Mint 17.3. Na terugzetten van een vorige situatie wil mijn Oracle
> VM
> > Virual Box niet meer opstarten. Ik krijg de volgende foutmelding:*
> >
> > *Kernel driver not installed (rc=-1908)*
> > The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or
> there
> > is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel
> > module by executing
> > '/sbin/rcvboxdrv setup'
> > as root. If it is available in your distribution, you should install the
> > DKMS package first. This package keeps track of Linux kernel changes and
> > recompiles the vboxdrv kernel module if necessary.
> > where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The
> > support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.
> >
> > *Als ik dan in de terminal als root de aangegeven opdracht uitvoer, is
> dit
> > het terminalscherm:*
> >
> > harry op harry-MS-7708 ~ $ sudo /sbin/rcvboxdrv setup
> > [sudo] password for harry:
> > Stopping VirtualBox kernel modules ...done.
> > Uninstalling old VirtualBox DKMS kernel modules ...done.
> > Trying to register the VirtualBox kernel modules using DKMSError! Bad
> > return status for module build on kernel: 4.15.13-041513-generic (x86_64)
> > Consult /var/lib/dkms/vboxhost/5.0.40/build/make.log for more
> information.
> > ...failed!
> > (Failed, trying without DKMS)
> > Recompiling VirtualBox kernel modules ...failed!
> > (Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong)
> > harry op harry-MS-7708 ~ $
> >
> > *Het genoemde logbestand ziet er zo uit:*
> >
> > Uninstalling modules from DKMS
> >  removing old DKMS module vboxhost version 5.0.40
> >
> > -------- Uninstall Beginning --------
> > Module: vboxhost
> > Version: 5.0.40
> > Kernel: 4.0.0-040000-generic (x86_64)
> > -------------------------------------
> >
> > Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
> >
> > vboxdrv.ko:
> > - Uninstallation
> >  - Deleting from: /lib/modules/4.0.0-040000-generic/kernel/misc/
> > - Original module
> >  - No original module was found for this module on this kernel.
> >  - Use the dkms install command to reinstall any previous module
> version.
> >
> > vboxnetflt.ko:
> > - Uninstallation
> >  - Deleting from: /lib/modules/4.0.0-040000-generic/kernel/misc/
> > - Original module
> >  - No original module was found for this module on this kernel.
> >  - Use the dkms install command to reinstall any previous module
> version.
> >
> > vboxnetadp.ko:
> > - Uninstallation
> >  - Deleting from: /lib/modules/4.0.0-040000-generic/kernel/misc/
> > - Original module
> >  - No original module was found for this module on this kernel.
> >  - Use the dkms install command to reinstall any previous module
> version.
> >
> > vboxpci.ko:
> > - Uninstallation
> >  - Deleting from: /lib/modules/4.0.0-040000-generic/kernel/misc/
> > - Original module
> >  - No original module was found for this module on this kernel.
> >  - Use the dkms install command to reinstall any previous module
> version.
> >
> > depmod....
> >
> > DKMS: uninstall completed.
> >
> > ------------------------------
> > Deleting module version: 5.0.40
> > completely from the DKMS tree.
> > ------------------------------
> > Done.
> > Attempting to install using DKMS
> >
> > Creating symlink /var/lib/dkms/vboxhost/5.0.40/source ->
> >         /usr/src/vboxhost-5.0.40
> >
> > DKMS: add completed.
> >
> > Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...
> >
> > Building module:
> > cleaning build area....
> > make KERNELRELEASE=4.15.13-041513-generic -C
> > /lib/modules/4.15.13-041513-generic/build
> > M=/var/lib/dkms/vboxhost/5.0.40/build....(bad exit status: 2)
> > Failed to install using DKMS, attempting to install without
> > make KBUILD_VERBOSE=1 SUBDIRS=/tmp/vbox.0 SRCROOT=/tmp/vbox.0
> > CONFIG_MODULE_SIG= -C /lib/modules/4.15.13-041513-generic/build modules
> > Makefile:946: "Cannot use CONFIG_STACK_VALIDATION=y, please install
> > libelf-dev, libelf-devel or elfutils-libelf-devel"
> > test -e include/generated/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || (
> >   \
> >   echo >&2;              \
> >   echo >&2 " ERROR: Kernel configuration is invalid.";    \
> >   echo >&2 "     include/generated/autoconf.h or
> > include/config/auto.conf are missing.";\
> >   echo >&2 "     Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src
> > to fix it.";  \
> >   echo >&2 ;              \
> >   /bin/false)
> > mkdir -p /tmp/vbox.0/.tmp_versions ; rm -f /tmp/vbox.0/.tmp_versions/*
> > make -f ./scripts/Makefile.build obj=/tmp/vbox.0
> >  gcc -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/linux/.SUPDrv-linux.o.d -nostdinc -isystem
> > /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.8/include -I./arch/x86/include
> > -I./arch/x86/include/generated -I./include -I./arch/x86/include/uapi
> > -I./arch/x86/include/generated/uapi -I./include/uapi
> > -I./include/generated/uapi -include ./include/linux/kconfig.h
> -D__KERNEL__
> > -fno-pie -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs
> > -fno-strict-aliasing -fno-common -fshort-wchar
> > -Werror-implicit-function-declaration -Wno-format-security -std=gnu89
> > -fno-PIE -fno-pie -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -mno-avx -m64
> > -falign-jumps=1 -falign-loops=1 -mno-80387 -mno-fp-ret-in-387
> > -mpreferred-stack-boundary=3 -mtune=generic -mno-red-zone -mcmodel=kernel
> > -funit-at-a-time -DCONFIG_X86_X32_ABI -DCONFIG_AS_CFI=1
> > -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -DCONFIG_AS_CFI_SECTIONS=1
> > -DCONFIG_AS_FXSAVEQ=1 -DCONFIG_AS_SSSE3=1 -DCONFIG_AS_CRC32=1
> > -DCONFIG_AS_AVX=1 -DCONFIG_AS_AVX2=1 -DCONFIG_AS_SHA1_NI=1
> > -DCONFIG_AS_SHA256_NI=1 -pipe -Wno-sign-compare
> > -fno-asynchronous-unwind-tables -mindirect-branch=thunk-extern
> > -mindirect-branch-register -DRETPOLINE -fno-delete-null-pointer-checks
> -O2
> > -Wno-maybe-uninitialized --param=allow-store-data-races=0
> > -DCC_HAVE_ASM_GOTO -Wframe-larger-than=1024 -fstack-protector-strong
> > -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -pg -include
> > /tmp/vbox.0/include/VBox/SUPDrvMangling.h
> > -I/lib/modules/4.15.13-041513-generic/build/include -I/tmp/vbox.0/
> > -I/tmp/vbox.0/include -I/tmp/vbox.0/r0drv/linux -I/tmp/vbox.0/vboxdrv/
> > -I/tmp/vbox.0/vboxdrv/include -I/tmp/vbox.0/vboxdrv/r0drv/linux
> > -D__KERNEL__ -DMODULE -DRT_OS_LINUX -DIN_RING0 -DIN_RT_R0 -DIN_SUP_R0
> > -DVBOX -DRT_WITH_VBOX -DVBOX_WITH_HARDENING -DSUPDRV_WITH_RELEASE_LOGGER
> > -Wno-declaration-after-statement -DCONFIG_VBOXDRV_AS_MISC
> -DRT_ARCH_AMD64
> > -DVBOX_WITH_64_BITS_GUESTS -fno-pie -DMODULE
> > -DKBUILD_BASENAME='"SUPDrv_linux"' -DKBUILD_MODNAME='"vboxdrv"' -c -o
> > /tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.o /tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.c
> > gcc: error: unrecognized command line option
> ???-fstack-protector-strong???
> > make[2]: *** [/tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.o] Fout 1
> > make[1]: *** [_module_/tmp/vbox.0] Fout 2
> > make: *** [vboxdrv] Fout 2
> >
> >
> >
> >
> >
> > *Maar ik krijg nog steeds de virtuele machine niet opgestart.Wat moet ik
> > nog meer doen?Alvast bedankt voor de hulp.*
> >
>
>
> Op mailinglist debian-user-dutch kwam iets soortsgelijks voorbij.
>
> Daar was schijnbaar de truuk
>
>  dpkg-reconfigure virtualbox-dkms
>
>
> Laat vooral weten of dat (wel of niet) geholpen heeft.
>
>
> Zie eventueel https://lists.debian.org/debian-user-dutch/2018/06/
> msg00022.html
>
>
>
> Groeten
> Geert Stappers
> --
> Leven en laten leven
>
> Dank je, Geert.
De opdracht die je geeft levert het volgende op in het terminalscherm:

dpkg-query: pakket 'virtualbox-dkms' is niet geïnstalleerd en er is geen
info beschikbaar
Gebruik dpkg --info (= dpkg-deb --info) om archiefbestanden te bekijken,
en dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) om de inhoud weer te geven.
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: virtualbox-dkms is niet geïnstalleerd

Blijkbaar moet ik eerst dkms installeren.
Als ik dat doe met sudo apt-get install dkms
krijg ik het volgende op het terminalscherm:

Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd
De status informatie wordt gelezen... Klaar
dkms is al de nieuwste versie.
De volgende pakketten zijn automatisch geïnstalleerd en zijn niet langer
nodig:
 kodi-bin libcec4 libcrossguid1 libgif5 libmicrohttpd10 libnfs1
 libp8-platform2 libshairplay0 libva-intel-vaapi-driver python-bluez
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 pakketten opgewaardeerd, 0 pakketten nieuw geïnstalleerd, 0 te
verwijderen en 38 niet opgewaardeerd.

Hieruit concludeer ik dat dkms al geïnstalleerd is. Klopt dat?
Maar het schiet dus niet op...
Nog andere suggesties?

Eventueel overweeg ik Virtual Box opnieuw te installeren.
Maar dan ben ik dus ook mijn huidige virtuele machines kwijt.
Moet ik dan alles opnieuw in de VB installeren, of kan ik op een of ander
manier mijn bestaande virtuele machines bewaren en opnieuw 'aankoppelen'?
Zo ja, hoe doe ik dat dan precies?


Groet,
Harry Harmsen
Assen
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <https://lists.nllgg.nl/pipermail/linux/attachments/20180623/64d93870/attachment.html>


Meer informatie over de Linux maillijst