[linux] .xprofile wordt niet uitgevoerd op Kubuntu

paai j.j.paijmans op gmail.com
Wo Sep 25 11:49:57 CEST 2019


On 25-09-19 10:24, paai wrote:
>
> On 24-09-19 14:10, Daniel C. von Asmuth wrote:
>> Aldus schreef paai op Tue, Sep 24, 2019 at 01:43:45PM +0200:
>>> On 24-09-19 12:15, Daniel C. von Asmuth wrote:
>>>> Aldus schreef paai op Tue, Sep 24, 2019 at 11:17:20AM +0200:
>>>>> Ik heb een wat afwijkende schermgrootte en met xrandr heb ik een 
>>>>> nieuw
>>>>> profiel gemaakt. Werkt. Scriptje om het te activeren: werkt ook. 
>>>>> Maar nou
>>>>> het automatisch uitvoeren bij het starten van de computer...
>>>>>
>>>>> Men beveelt /etc/xprofile of ~/.xprofile aan. Geen van beiden 
>>>>> worden bij het
>>>>> starten gezien. Evenmin ~/.xsession. Het zou aan de displaymanager 
>>>>> van
>>>>> Kubuntu kunnen liggen, maar mijn kennis van deze programmas en 
>>>>> bijbehorende
>>>>> scripts is nogal wazig. Weet iemand waar ik dat er tussen zou kunnen
>>>>> frutten?
>>>> Dat is dan weer nieuw voor mij, maar ik las:
>>>>    A user's ~/.xprofile file is executed on Xorg startup if it 
>>>> exists and
>>>>    is executable.
>>> Nee dus. .xprofile en /etc/xprofile zijn aanwezig en executable. 
>>> Vanaf de
>>> commandline gaat alles goed. Ik heb ook de complete paths opgenomen, 
>>> voor
>>> het geval er geen environment is.
>>>
>> Hm, ik zou een regel in dat script toevoegen als
>>     echo "Start X profile" >/tmp/quicktest
>>
>
> Uiteraard. En de xprofile-scripts worden dus niet uitgevoerd...
>
>

Aha. .xprofile wordt niet uitgevoerd, .xsession wordt niet uitgevoerd, 
maar .xsessionrc wel! Daarmee is mijn probleem opgelost...


Paai
Meer informatie over de Linux maillijst