[Homeserverproject] Introductie

Patrick Spek p.spek at tyil.nl
Sat Jan 20 13:21:59 CET 2018


Hoi allemaal!

Ik ben Patrick, ik had mezelf opgegeven voor de distributie en installatie
discussies.

Om me voor te stellen:
- 25 jaar
- Exclusief GNU+Linux gebruiker op eigen hardware (Momenteel Funtoo en Ubuntu)
- Software Engineer
- Gebruiker van Perl (voornamelijk 6), PHP en POSIX-style shell scripts (en
  vele andere talen, maar in mindere mate)

Ik hoop dat we er met zijn allen een leuk project van kunnen maken!

-- 
With kind regards,

Patrick Spek


www:  http://www.tyil.work/
mail: p.spek at tyil.nl
pgp:  EB9E A484 1672 2D37 16F5  A799 9ACF E193 FFBC 1F50

mastodon: @tyil at mastodon.social
github:   @Tyil

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 488 bytes
Desc: Digital signature
URL: <https://lists.nllgg.nl/pipermail/homeserverproject/attachments/20180120/86da83c7/attachment.sig>


More information about the Homeserverproject mailing list