[Homeserverproject] Welcome to the "Homeserverproject" mailing list

Patrick Spek p.spek at tyil.nl
Tue Jan 23 17:31:42 CET 2018


On Tue, Jan 23, 2018 at 03:35:07PM +0100, Daniel C. von Asmuth via Homeserverproject wrote:
> Suggesties voor software: - Kopano groupware
> 			 - DocBook voor documentatie (leercurve)
> 			 - SAR performance monitoring
> 			 - Bacula voor backup (werkt dat met Windows?)
> 			 - Samba voor bestanden delen en Active Directory
> 			 - Alternatief: OpenAFS en Kerberos
> 			 - GIT of SVN voor versiebeheer
> 			 - Asterisk voor Internet Telefonie
> 			 - NX voor GUI (remote desktop)
> 			 - Squid web proxy

Een aantal dingen waren al besproken tijdens de NLLGG meetup. Zo gaan we git
gebruiken voor versiebeheer, met de repository op GitLab.

Voor documentatie was besloten Mardown te gebruiken omdat dit goed integreerd
met GitLab.

Voor de overige suggesties hoor ik graag de feedback van de rest van de groep.

Ik heb zelf meer ervaring met Privoxy dan met Squid, maar volgens mij is Squid
niet heel moeilijk om te leren, dus ik zie hier voor mij geen probleem in.

Samba voor filesharing ben ik ook voorstander van, gezien ik hier betere
ervaring mee heb dan andere oplossingen zoals NFS. Daarbij heeft Samba ook
authenticatie die vrij makkelijk in te stellen is.

> Mijn eerste indruk is dat de Raspberry Pi niet de performance biedt die
> je verwacht.

Deze indruk heb ik ook. Ik heb zelf een Raspberry Pi 3 thuis staan, die goed
werkt voor kleinere applicaties, maar zeker niet genoeg power heeft om als mijn
dedicated homeserver te werken.

> Eigenlijk zou je met een hele zware machine moeten beginnen en dan
> telkens langzamere hardware testen totdat het nog net snel genoeg is.

Geen slecht idee, maar dan moeten er wel grotere aankopen gedaan worden in de
beginfase van het project. Ik denk zelf dat we beter met gemiddelde hardware
kunnen beginnen, en het project modulair opbouwen. Dus we zorgen eerst dat de
installatie goed werkt, daarna zorgen we er voor dat er 1 module goed op werkt
(zoals Samba), en als dit goed werkt gaan we door met de volgende module.

Hiermee kunnen we met goedkopere hardware starten, en MVPs maken. Dit kan er
ook voor zorgen dat het voor meer mensen betaalbaar wordt om mee te testen.

> Tenslotte vermoed ik dat een 'homeserver' thuis in de kelder of op
> zolder of in de garage komt te staan, anders dan een 'media PC' die
> eerder onder de TV staat. Toegang kan via SSH. Verder is het handig
> als het apparaat in de kofferbak van een auto kan worden vervoerd. 

Ik heb hetzelfde vermoeden. SSH access is sowieso een must voor mij, maar voor
de "gewone" gebruiker willen we mogelijk ook andere remote access maken.
Mogelijk kan een web-based interface hier goed van pas komen. Als we dit met
moderne CSS frameworks opbouwen kunnen we dan gelijk een interface voor op een
telefoon mogelijk maken.

-- 
With kind regards,

Patrick Spek


www: http://www.tyil.work/
mail: p.spek at tyil.nl
pgp: EB9E A484 1672 2D37 16F5 A799 9ACF E193 FFBC 1F50

mastodon: @tyil at mastodon.social
github:  @Tyil

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 488 bytes
Desc: Digital signature
URL: <https://lists.nllgg.nl/pipermail/homeserverproject/attachments/20180123/664328a0/attachment.sig>


More information about the Homeserverproject mailing list