[Homeserverproject] Homeserverproject stand van zaken

Alexander Swen alexander.swen at nllgg.nl
Tue Jan 23 23:25:08 CET 2018


Beste mensen,

Dit is een update over het homeserver project.

Groot nieuws: We hebben per heden een codenaam: Dustpuppy. Kuddo's naar 
Rutger voor het idee!
Dust-Wie?! Lees: http://ars.userfriendly.org/cartoons/?id=19971203 en 
http://www.userfriendly.org/cartoons/dustpuppy/

Ander nieuws:
- Voorstellen
- Gebruik mailinglist
- Verslag van afgelopen zaterdag
- Repo op Gitlab
- Verzoek om hulp: wie kan Gitlab uitleggen aan mede groepsleden?

# Voorstellen
Afgelopen week stuurde Patrick een leuke korte introductie om zichzelf 
voor te stellen. Laten we dat allemaal doen. 
(https://lists.nllgg.nl/pipermail/homeserverproject/2018-January/000002.html 
was de intro van Patrick).

# Gebruik mailinglist
Tijdens de bijeenkomst van afgelopen zaterdag besloten we om helemaal 
geen inhoudelijke discussie te voeren op de mailinglist. We zouden over 
de server praten in issues. Dat houdt onderwerpen mooi bij elkaar en 
goed terug te zoeken. Ik zag vandaag toch een inhoudelijke discussie 
ontstaan en wil daarom hier graag nogmaals benadrukken: voer 
inhoudelijke discussie uitsluitend in de issue tracker in onze Gitlab 
repository.
Om te zorgen dat deelnemers de mailinglist niet als last gaan ervaren 
heb ik moderation aangezet. Dat betekent dat elke mail naar de 
mailinglist wordt gecheckt alvorens door te sturen.

# Verslag van afgelopen zaterdag
Tijdens de bijeenkomst op 20 januari bespraken we de volgende 
onderwerpen:
- Keuze communicatiemiddel(-en)
- Afspreken hoe we keuzes maken
- Planning
- Met welke ontwerpen gaan we aan de slag
- Documentatie
- Taakverdeling
  - Hardwarekeuzes
  - Distrokeuze
  - Installatiemethode
  - Configuratie management
  - Inrichting

Hieronder de notities van deze bijeenkomst, gebaseerd op de 
aantekeningen die door een vriendelijke vrijwilliger gemaakt werden (en 
wiens naam ik niet eens weet *schaam)

- Keuze communicatiemiddel(-en)
Overwegingen? Deze mailinglist is geschikt voor dit soort updates maar 
niet voor discussies over details. Daarvoor is het veel gemakkelijker om 
die in issues op Gitlab te voeren en uiteindelijk het resultaat te 
documenteren.
Het archief van de mailinglist is openbaar. Dat betekent dat alles wat 
je aan de list mailt later door iedereen op internet is terug te lezen. 
Houd daar rekening mee wanneer je persoonlijke details post. (archief: 
https://lists.nllgg.nl/pipermail/homeserverproject/ )
Beslissing: We houden de mailinglist in stand voor aankondigingen en 
voeren inhoudelijke discussies in issues.

- Afspreken hoe we keuzes maken
We delegeren taken aan kleinere groepen. Deze doen voorstellen voor 
documentatie middels Merge Requests in Gitlab. Iedereen is vrij mee te 
denken. Het is de verantwoordelijkheid van de groepen om een keuze te 
maken.

- Planning
We streven er naar op de laatste bijeenkomst van het seizoen wat te 
kunnen laten zien. (hardware)

- Met welke ontwerpen gaan we aan de slag
We gaan met twee stromingen aan de slag: een kleinere (in de categorie 
Raspi/Nuc) en een wat grotere met stevige specs.

- Documentatie
We documenteren alles in de repo. Welke hardware we kiezen, welke 
software we gaan draaien, hoe we installeren, etc: we schrijven het op 
in MarkDown files in de repo. Op deze manier is het allemaal gemakkelijk 
terug te vinden.
Erik gaat beginnen met documenteren hoe we werken in Gitlab. En ik heb 
al een opzet gemaakt.

- Taakverdeling
  - Hardwarekeuzes: Sander, André en Robin
  - Distrokeuze: Frans en Patrick
  - Installatiemethode: Michiel en Patrick
  - Configuratie management: Hans en Alex
  - Inrichting: is iets dat door distro/installatiemethode en config 
management groepen tezamen moet worden besloten.

# Gitlab Repo
https://gitlab.com/nllgg/dustpuppy is de plek op internet waar we de 
hele ontwikkeling van de homeserver beschrijven. Discussie vindt plaats 
in issues en uiteindelijk komen uit die discussies Markdown documenten 
die in de repository zelf worden opgenomen. Om bij te kunnen dragen aan 
discussies moet je een Gitlab account hebben. Om documenten in te dienen 
middels merge requests ook.
 Je kunt de repo clonen met: `git clone 
git at gitlab.com:nllgg/dustpuppy.git`

# Verzoek om hulp: Gitlab uitleggen
Werken met Gitlab zal voor sommigen nieuw zijn en daarom zoek ik hulp 
bij het ondersteunen van die mensen. Wie kan Gitlab goed uitleggen en 
wil dat zo nu en dan doen? Bij voldoende belangstelling kunnen we 
proberen een meetup te organiseren?

Hartelijke groet,
Alex

-- 
Met vriendelijke groet,

Alexander Swen, lid Programma Commissie Nederlandse Linux Gebruikers 
Groep
https://nllgg.nl/
https://www.meetup.com/Nederlandse-Linux-Gebruikers-Groep-Bijeenkomsten/
https://twitter.com/NLLGG
https://facebook.com/NLLGG
m: 06-218 111 35
Join ons op IRC, irc.oftc.net/#nllgg


More information about the Homeserverproject mailing list