[linux] Re: ten einde raad; hoe compileer (en link) ik een boinc applicatie?!

Erik Dooper edooper op gmail.com
Ma Dec 4 19:23:33 CET 2006


On Mon, 2006-12-04 at 16:13 +0100, Folkert van Heusden wrote:
> Hi,
> 
> Zie subject!

[ snip] 

> folkert op keetweej$ gcc -lstdc++ -lboinc -lboinc_api -lboinc_graphics_api bt.cpp
> /tmp/cchXUAlF.o: In function `main':
> bt.cpp:(.text+0x1f): undefined reference to `APP_INIT_DATA::APP_INIT_DATA()'
> bt.cpp:(.text+0x39): undefined reference to `APP_INIT_DATA::~APP_INIT_DATA()'
> bt.cpp:(.text+0x55): undefined reference to `APP_INIT_DATA::~APP_INIT_DATA()'
> collect2: ld returned 1 exit status
> 
> Nou zou je zeggen: link je wel de juiste lib mee?
> Welnu:
> folkert op keetweej$ grep -c APP_INIT_DATA /usr/lib/libboinc*
> /usr/lib/libboinc.a:2
> /usr/lib/libboinc_api.a:2
> 
> ja dus!
> ten einde raad! wie weet de oplossing? (ja g++ ipv gcc geeft zelfde resultaat)

Uit de tijd dat ik nog wel eens een compiler aanslingerde kan ik me
herinneren dat het uitmaakte in welke volgorde je de libs meelinkte. Heb
je daar al mee gespeeld?

YMMV,

Erik
More information about the Linux mailing list