[linux] Re: ten einde raad; hoe compileer (en link) ik een boinc applicatie?!

Folkert van Heusden folkert op vanheusden.com
Ma Dec 4 19:30:29 CET 2006


> > folkert op keetweej$ gcc -lstdc++ -lboinc -lboinc_api -lboinc_graphics_api bt.cpp
> > /tmp/cchXUAlF.o: In function `main':
> > bt.cpp:(.text+0x1f): undefined reference to `APP_INIT_DATA::APP_INIT_DATA()'
> > bt.cpp:(.text+0x39): undefined reference to `APP_INIT_DATA::~APP_INIT_DATA()'
> > bt.cpp:(.text+0x55): undefined reference to `APP_INIT_DATA::~APP_INIT_DATA()'
> > collect2: ld returned 1 exit status
> > Nou zou je zeggen: link je wel de juiste lib mee?
> > Welnu:
> > folkert op keetweej$ grep -c APP_INIT_DATA /usr/lib/libboinc*
> > /usr/lib/libboinc.a:2
> > /usr/lib/libboinc_api.a:2
> > ja dus!
> > ten einde raad! wie weet de oplossing? (ja g++ ipv gcc geeft zelfde resultaat)
> Uit de tijd dat ik nog wel eens een compiler aanslingerde kan ik me
> herinneren dat het uitmaakte in welke volgorde je de libs meelinkte. Heb
> je daar al mee gespeeld?

Net gedaan maar maakt niets uit helaas.

Met iemand in een IRC-kanaal hebben ik ook alles met 'nm' gechecked
enzo.


Folkert van Heusden

-- 
Feeling generous? -> http://www.vanheusden.com/wishlist.php
----------------------------------------------------------------------
Phone: +31-6-41278122, PGP-key: 1F28D8AE, www.vanheusden.comMore information about the Linux mailing list