[linux] Red Hat Linux: /etc/sysconfig/network

Daniel von Asmuth asmuth op bakunin.xs4all.nl
Di Jul 11 14:42:14 CEST 2006


Hoe moet de inhoud van /etc/sysconfig/network eruit zien op een
Red Hat Linux systeem?

We zien een regel met DOMAINNAME=...., dit lijkt het NIS domein te
moeten zijn.

Het probleem is de regel met HOSTNAMe=.....

Als ik kijk op
http://archive.linuxfromscratch.org/lfs-museum/2.4.4/LFS-BOOK-INTEL-2.4.4-HTML/ch09-network.html
dan lees ik dat we hier *niet* de FQDN moeten invullen.

Kijk ik op
http://www.ms.washington.edu/Docs/Linux/rhel-rg-en-3/ch-sysconfig.html
dan lees ik dat we hier "wel" de FQDN moeten invullen.

Als je de FQDN gebruikt, dan geeft 'uname -n' de FQDN en 'hostname' ook.
In beide gevallen geeft 'hostname -s' de korte naam en 'hostname -d' het
domein.

De standaard documentatie is niet 100 % doorslaggevend.

Met vriendenlijke groet,


Daniel von Asmuth

-- 

More information about the Linux mailing list