[linux] Re: Red Hat Linux: /etc/sysconfig/network

Daniel C. von Asmuth asmuth op bakunin.xs4all.nl
Di Jul 11 21:30:37 CEST 2006


Aldus schreef Hugo van der Kooij op Tue, Jul 11, 2006 at 07:10:08PM +0200:
> On Tue, 11 Jul 2006, Daniel von Asmuth wrote:
> 
> > Hoe moet de inhoud van /etc/sysconfig/network eruit zien op een
> > Red Hat Linux systeem?
> 
> Zoek je versie op op http://www.redhat.com/docs/manuals/
> 
> > We zien een regel met DOMAINNAME=...., dit lijkt het NIS domein te
> > moeten zijn.
> >
> > Het probleem is de regel met HOSTNAMe=.....
> >
> > Als ik kijk op
> > http://archive.linuxfromscratch.org/lfs-museum/2.4.4/LFS-BOOK-INTEL-2.4.4-HTML/ch09-network.html
> > dan lees ik dat we hier *niet* de FQDN moeten invullen.
> 
> Lekker belangrijk. Dat is de LFS documentatie en wat zij er mee doen is
> niet relevant lijkt me.
> 
> > http://www.ms.washington.edu/Docs/Linux/rhel-rg-en-3/ch-sysconfig.html
> > dan lees ik dat we hier "wel" de FQDN moeten invullen.
> 
> Ik zou dan voor de echte source gaan. (Zie URL boven en zorg dat je
> kiest voor de gebruikte versie.)
> 
> > Als je de FQDN gebruikt, dan geeft 'uname -n' de FQDN en 'hostname' ook.
> > In beide gevallen geeft 'hostname -s' de korte naam en 'hostname -d' het
> > domein.
> >
> > De standaard documentatie is niet 100 % doorslaggevend.
> 
> Je hebt niet relevante documentatie als als standaard aangemerkt. Waardoor
> je verwarring krijgt die er niet had hoeven te zijn.

Het nadeel van standaarden is dat er zoveel van zijn en dat de niet-standaard
URLs hierboven een duidelijke uitspraak doen.

Zie bijvoorbeeld http://www.unix.org/version3/ (gratis registratie vereist)

man 3 uname zegt: 

The uname() function shall return a string naming the current system in the 
character array sysname. Similarly, nodename shall contain the name of this 
node within an implementation-defined communications network. 

The format of each member is implementation-defined.

It was suggested that this utility cannot be used portably since the format 
of the symbols is implementation-defined. The POSIX.1 working group could 
not achieve consensus on defining these formats in the underlying uname() 
function, and there was no expectation that this volume of IEEE Std 
1003.1-2001 would be any more successful. Some applications may still find 
this historical utility of value. For example, the symbols could be used 
for system log entries or for comparison with operator or user input.

Mijn chef formuleert de vraag als: is het toegenstaan dat de naam van de node
punten bevat. De standaard doet geen uitspraak.

Sterker is de beschrijving van uname() in een niet-standaard systeem (te 
weten GNU/Linux), waar de uname() functie een aparte domainname string 
retourneert. 

man 1 uname geeft iets dergelijks. 

man 2 gethostname zegt:

The gethostname() function shall return the standard host name for the 
current machine. The namelen argument shall specify the size of the array 
pointed to by the name argument. The returned name shall be null-terminated, 
except that if namelen is an insufficient length to hold the host name, 
then the returned name shall be truncated and it is unspecified whether 
the returned name is null-terminated.

Dit is nogal onduidelijk. 

> Maar ik heb al heel wat jaren altijd mijn FQDN ingevuld staan op elke
> machine.
> 
> Hugo.

Voor zover ik weet is de Unix conventie dat uname geen domain name 
retourneert en als ik in /etc/sysconfig/network geen domein naam meegeef,
dan zie ik geen probleem optreden (het domein staat in /etc/resolv.conf
vermeld).

Vanwege de wat vage formulering in de standaard aarzel ik of het invullen
van de FQDN als bug kan worden aangemerkt die onze leverancier vervolgens
moet gaan fiksen.

Goedenavond lezeraars,Daniel von Asmuth

--
 
   _----_
   /   >
  < intel/
   \   Lag behind
   \____/ More information about the Linux mailing list