[linux] Re: OT: Hoe doen ze dat onder Windows...?

Hans Paijmans j.j.paijmans op uvt.nl
Wo Jul 19 14:52:24 CEST 2006


Roeland Th. Jansen wrote:
> On Wed, Jul 19, 2006 at 10:41:03AM +0200, Emiliano Heyns wrote:
>> Nope, dat gaat prima met automation. Je kan trouwens Excel tabellen
>> en CSV files ook inkoppelen en bevragen als ware ze een (primitieve)
>> sql database vanwege het ook weer vanaf W2K beschikbare ADO.
> 
> prima verhaal, helder ook.
> 
> alleen: Hans wil dat vast niet horen ook.

Jawel, Hans wil dat /wel/ horen. Hans wil namelijk vermijden
dat hij iets beweert dat door ter zake kundige Windows-gebruikers
onderuit kan worden gehaald!
.

(waar zie je me voor aan, Roeland).

-- 
Dr. J.J. Paijmans
Tilburg University: Dept. of Linguistics & AI       013-4662693
Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek         033-4227591
Maastricht University: IKAT, Faculty of General Sciences 043-3883477
Thuis: Kleine St.Jansstraat 3, 3811 HV Amersfoort    033 - 4722579
http://paai.uvt.nl   http://paijmans.net    GSM: +31 621 961 083

More information about the Linux mailing list