[linux] grub error 13

Faust Nijhuis faust op nijhuisenco.nl
Vr Okt 27 18:37:24 CEST 2006


Heb gisteren fedora 6 geinstalleerd op de eerste disk, zonder grub.
Fedora 5 stond al geinstallerd op de tweede disk en heb de grub.conf 
uitgebreid met de
fedora 6 kernel.
Tijdens de boot krijg ik de volgende fout melding ;
    error 13: Invalid or unsupported executable format

Ik heb het idee dat de kernel van fedora 6 niet de goede formaat heeft.
Met commando file controleer ik de file type kernel;

#file vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6xen
vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6xen.gz: gzip compressed data, from Unix, last 
modified: Mon Oct 16 21:11:28 2006, max compression

Als ik deze uncompress krijg ik;

#file vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6xen
vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6xen: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, 
version 1 (SYSV), statically linked, stripped

De kernel van fedora5 geeft;
#file vmlinuz-2.6.17-1.2187_FC5smp
vmlinuz-2.6.17-1.2187_FC5smp: Linux kernel x86 boot executable 
RO-rootFS, root_dev 0x901, swap_dev 0x1, Normal VGA

Wat is hier aan de hand en wat moet ik doen om het goed te krijgen?

Faust


Mijn grub.conf;
-------------------------------------------------------------------
default=0
timeout=5
splashimage=(hd1,8)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core5
    root (hd1,8)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-1.2200.fc5smp ro root=LABEL=/1 rhgb 
quiet
    initrd /boot/initrd-2.6.18-1.2200.fc5smp.img
title Fedora Core6
    root (hd0,8)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6xen ro root=/dev/hda9 rhgb 
quiet
    initrd /boot/initrd-2.6.18-1.2798.fc6xen.img
-------------------------------------------------------------------


More information about the Linux mailing list