[linux] Vastlopen en Unable to handle kernel paging request

Onno linux op gorgoz.org
Za Jul 7 18:37:35 CEST 2007


Hoi,

Mijn server loopt de laatste tijd met regelmaat vast. In het begin
gebeurde dit eigenlijk alleen wanneer ik een backup probeerde te maken
met mondorescue, maar tegenwoordig gebeurt het steeds vaker. Vandaag kon
ik op de display nog waarnemen dat een kernel panic de das had omgedaan,
maar in de andere gevallen kon ik de oorzaak niet direct achterhalen.

Toch lijkt het vastlopen voorafgegaan te worden door kernel messages van
de vorm "Unable to handle kernel paging request at virtual address
00001000". Deze messages zijn naar aanleiding van diverse processen;
meestal imapd, clamd of afio (deze wordt gebruikt door mondorescue). Ik
heb de meest recente melding hieronder toegevoegd.

Het is mij niet helemaal duidelijk (ook na wat googlen) wat nu de
oorzaak is van deze meldingen. Ik onlangs de harde schijven vervangen,
maar de meldingen blijven bestaan. Ook heb ik memtest86 al eens een
nachtje aan het testen gezet; zonder resultaat.

Hebben jullie enkele suggesties wat het zou kunnen zijn en liever nog,
wat ik kan doen om het op te lossen?

Alvast bedankt,
Onno

ps. De server draait ubuntu dapper, kernel 2.6.15-28-server

Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.440000] Unable to handle kernel
paging request at virtual address 00001000
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.440000] printing eip:
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] c017272d
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] *pde = 1f8d3001
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] Oops: 0002 [#1]
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] SMP
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] Modules linked in: ipv6
ext2 dm_mod sr_mod sbp2 scsi_mod lp snd_mpu401 snd_mpu401_uart
snd_rawmidi snd_seq_device snd floppy analog gameport soundcore
parport_pc parport pcspkr psmouse serio_raw 8139cp 8139too mii
i2c_viapro i2c_core via_ircc tulip irda crc_ccitt via_agp agpgart shpchp
pci_hotplug evdev ext3 jbd raid1 md_mod ide_generic ohci1394 ieee1394
ehci_hcd uhci_hcd usbcore ide_cd cdrom via82cxxx generic ide_disk
pdc202xx_new thermal processor fan capability commoncap vga16fb vgastate
fbcon tileblit font bitblit softcursor
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] CPU:  0
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] EIP:  0060:[<c017272d>]
  Not tainted VLI
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] EFLAGS: 00210286
(2.6.15-28-server)
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] EIP is at
vfs_write+0xcd/0x1b0
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] eax: c0172530  ebx:
dfb27d40  ecx: 0036a000  edx: b7f5d000
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] esi: 00001000  edi:
f3987fa4  ebp: 00000000  esp: f3987f70
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] ds: 007b  es: 007b  ss:
0068
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] Process clamd (pid: 4352,
threadinfo=f3986000 task=c1a30050)
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] Stack: dfb27d40 00000002
00001000 f3987fa4 dfb27d40 fffffff7 b7f5d000 f3986000
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000]    c01728db dfb27d40
b7f5d000 00001000 f3987fa4 0036a000 00000000 00000000
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000]    00000006 00001000
c0103313 00000006 b7f5d000 00001000 00001000 b7f5d000
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] Call Trace:
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] [<c01728db>]
sys_write+0x4b/0x80
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] [<c0103313>]
sysenter_past_esp+0x54/0x75
Jul 7 17:58:39 fire kernel: [42949407.450000] Code: 24 ff 90 ec 00 00
00 85 c0 89 c5 0f 85 77 ff ff ff 8b 43 10 8b 40 10 85 c0 0f 84 c7 00 00
00 8b 54 24 28 89 7c 24 0c 89 74 24 08 <89> 1c 24 89 54 24 04 ff d0 89
c5 85 ed 7e 7b 8b 5b 08 be 02 00More information about the Linux mailing list