[linux] Re: USB-stick en udev

Bart Geesink bart op geesink.org
Do Mrt 13 02:48:14 CET 2008


On Thursday 13 March 2008 08:34:00 Cecil Westerhof wrote:
> Op ma, 10-03-2008 te 23:29 +0100, schreef Cecil Westerhof:
> > Ik wil met eigen namen voor mijn usb-sticks werken. Naar ik heb begrepen
> > moet dit met udev kunnen. Ik heb flink zitten googlen, maar tot op heden
> > is het me niet gelukt om het te laten werken.
> >
> > Op het ogenblik heb ik het volgende gedaan.
> > Ik heb een sony usb-stick met serial 0C07011118774.
> > In het bestand /etc/udev/rules.d/99-local.rules staat:
> >     BUS="usb", SYSFS{serial}="0C07011118774", SYMLINK="usbdrive"
>
> Daar zaten een paar fouten in. Nu is het:
>         BUS=="usb", SYSFS{serial}=="0C07011118774", NAME="usbdrive"
> en dit werkt zoals ik wil. Opnemen in /etc/fstab en klaar.

Een andere optie om vaste mountpoints te geven aan je usbsticks/schijven is om 
de partities namen te geven:
https://help.ubuntu.com/community/RenameUSBDrive
De automounters in Ubuntu en openSUSE doen de rest en mounten de stick 
onder /media/partitienaam 


BartMore information about the Linux mailing list