[linux] Re: USB-stick en udev

Cecil Westerhof CecilWesterhof op xs4all.nl
Do Mrt 13 04:17:39 CET 2008


Op do, 13-03-2008 te 08:48 +0700, schreef Bart Geesink:
> On Thursday 13 March 2008 08:34:00 Cecil Westerhof wrote:
> > Op ma, 10-03-2008 te 23:29 +0100, schreef Cecil Westerhof:
> > > Ik wil met eigen namen voor mijn usb-sticks werken. Naar ik heb begrepen
> > > moet dit met udev kunnen. Ik heb flink zitten googlen, maar tot op heden
> > > is het me niet gelukt om het te laten werken.
> > >
> > > Op het ogenblik heb ik het volgende gedaan.
> > > Ik heb een sony usb-stick met serial 0C07011118774.
> > > In het bestand /etc/udev/rules.d/99-local.rules staat:
> > >     BUS="usb", SYSFS{serial}="0C07011118774", SYMLINK="usbdrive"
> >
> > Daar zaten een paar fouten in. Nu is het:
> >         BUS=="usb", SYSFS{serial}=="0C07011118774", NAME="usbdrive"
> > en dit werkt zoals ik wil. Opnemen in /etc/fstab en klaar.
> 
> Een andere optie om vaste mountpoints te geven aan je usbsticks/schijven is om 
> de partities namen te geven:
> https://help.ubuntu.com/community/RenameUSBDrive
> De automounters in Ubuntu en openSUSE doen de rest en mounten de stick 
> onder /media/partitienaam 

Ik wist niet dat FAT32 partities ook een label konden krijgen. Handig om
te weten.
Ik wilde juist van dat automount af. Dus wat dat betreft is mijn udev
oplossing wel handig.

-- 
Cecil Westerhof <CecilWesterhof op xs4all.nl>
More information about the Linux mailing list