[linux] Re: [bestuur] Re: [Vrijschrift-Kern] Re: publieke omroep/ silverlight

Marcel Nijenhof bestuur op nllgg.nl
Ma Feb 2 23:00:21 CET 2009


On Sun, 2009-02-01 at 19:14 +0100, Stefan de Konink wrote:

> 
> Zoals ik al op IRC had gemeld een huilie reactie;
> 

Ik vind dit wel erg kort door de bocht.

Het blijft een feit dat op dit moment er nog geen eenvoudige oplossing
is om dit onder linux te gebruiken (1). Het feit dat de NPO dit nu
gebruikt zorgt er dus effectief voor dat linux als alternatief
minder bruikbaar wordt.

Ik denk dat het belangrijk is om de boodschap uit te dragen dat de
keus van de NPO er toe bijdraagt dat linux als alternatief minder
aantrekkelijk word.

> - VC-1 is een standaard
> - Zoals beschreven in de brief werkt Microsoft /actief/ mee aan
>  Moonlight, zo actief zelfs dat de Obama inauguratie gewoon op Moonlight
>  bekeken kon worden. 

Moonlight zal altijd een her implementatie blijven die met zijn eigen
problemen achter silverlight aan hobbelt. Dit probleem is alleen te
verhelpen als de NPO ook daadwerkelijk bereid is Moonlight te supporten.

> Er bestaat dus geen exclusieve overeenkomst

Blijft het voordeel van microsoft dat ze de standaard beheren. Op moment
dat de voorsprong te klein worden kunnen ze de nieuwe versie uit brengen
met de volgende set aan niet geïmplementeerde methodes.

Een van de belangrijkste punten vind ik dan ook:
	Een gevolg van de keuze van Microsoft Silverlight voor
	bijvoorbeeld het uitzenden van de olympische spelen en het EK
	voetbal zal het Nederlandse marktaandeel van Microsoft
	Silverlight zeker doen stijgen, waarmee elke Nederlander gewenst
	of ongewenst digitaal meer afhankelijk wordt van Microsoft
	producten.

	Met het vergroten van de afhankelijkheid van Microsoft werkt de
	NPO tegen de parlementaire plannen om deze afhankelijkheid juist
	te verkleinen, zoals de projecten Nederland Open in Verbinding
	(NOiV)[7] en het bevorderen van open standaarden (OS) en open
	source software (OSS)[8].

Maar je hebt wel een punt dat we niet de strijd moeten willen gaan
voeren of silverlight wel of niet geheel voldoet aan een open standaard.
 
> 
> Wil je echt wat regelen?
>

Persoonlijk vind ik het belangrijk om een statement te maken dat dit nu
precies die zaken zijn die compatibiliteits problemen veroorzaken en
daardoor acceptatie van linux in de weg staan.

(1): Een bestuurslid van de nllgg vertelde mij dat hij de NPO pagina
   inmiddels werkend heeft met moonlight. Als dat waar is dan willen
   we juist daar een artikel over maken en verzoeken aan de NPO of
   ze mee willen werken aan het verspreiden van die oplossing.

-- 
Nederlandse Linux Gebruikersgroep    Namens het bestuur:
M Bestuur op nllgg.nl           N Marcel Nijenhof
W http://www.nllgg.nl/         M marcel.nijenhof op nllgg.nl
More information about the Linux mailing list