[linux] Re: on-linux: mag ik leentjebuur spelen op jullie hoge gezamenlijk iq?

Peter Vollebregt peter.vollebregt op gmail.com
Za Mrt 20 22:31:52 CET 2010


Julien,

Julien Michielsen schreef:
> Dit bericht gaat over een project om wereldwijd het CO2-niveau te verlagen, en 
> dat is niet bijzonder linux-gericht.
>  
Een echt linux-technische vraag is het niet nee ;-)
En als bedrijfskundige ben ik niet van de technische oplossingen dus die
krijg je van mij ook niet :-)
> En nu mijn vraag:
> Ik denk dat je de schippers - met de goede aparatuur - zichzelf kunt laten 
> controleren.

De apparatuur controleert de schipper in opdracht van. Zij niet
zichzelf. Controle gebeurt altijd door een ander. Dat 2-ogen principe is
heel basaal en moet je bij alle techniek niet vergeten. In dit verhaal
bijvoorbeeld vergeet je mee te nemen wie bepaalt hoe, waar en wanneer
deze apparatuur uitgelezen wordt. In landen waar omkoperij gemeengoed is
zal dit al snel leiden tot omkoping en andere vormen van fraude. Kortom:
je methode moet een manier omvatten om aselect en controleerbaar
steekproeven vast te stellen. En de controleur moet ook gecontroleerd
worden.

Verder zouden de schippers elkaar in de gaten kunnen houden. Een
klassieke elegante manier daarvoor is om ze te belonen als de resultaten
goed zijn. Dus de effectiviteit wordt gemeten (van iets waar zij invloed
op hebben) en hoe meer olivijn op effectieve plaatsen is gespoten hoe
meer ze beloond worden. Een goede aanpak beloont goed gedrag en straft
alleen crimineel gedrag (op staande voet ontslaan).

> Je kunt een webcam op de boot plaatsen die begint te draaien 
> vanaf het moment van inlading van olivijn tot afmering om opnieuw olivijn te 
> laden. Op de webcam laat je parallel de klok mee lopen, en ook, als dat moge- 
> lijk is (en is dat mogelijk??!!!) de geografische positie die vanaf een gps- 
> medium wordt doorgegeven. Bij inlading van olivijn worden de gegevens van de 
> vorige vaart afgegeven ter mogelijke controle dat alles koosjer is gedaan.
>  

Innemen graag door een derde instantie die verantwoording af moet leggen
aan de subsidiegever over dit proces. Niet van werknemer aan baas. Dit
om te voorkomen dat ze elkaar de bal kunnen toespelen.

Met GPS heb heb je een redelijke (goedkope) standaardmethode om aan
plaatsbepaling te doen toch? Die coördinaten moet je mee kunnen laten
lopen. Een webcan doet niet zoveel (wat wil je zien?), je kan beter
letten op de uitstroomsnelheid en tijd van het gespoten olivijn. Is ook
lekker standaard.

> Achteraf kunnen in een controlekamer een flinke hoeveelheid controlefilms 
> gelijk worden afgedraaid. Wanneer er dan eens een fraude pleegt kan die in 
> zijn kraag worden gegrepen en een flinke boete krijgen. Wanneer je dat dan 
> aan de grote klok hangt (op posters zet bij de distributiepunten) dan weet 
> men dat big brother aandachtig toekijkt, en het uit zijn hoofd moet laten te 
> frauderen.
>  

Beloning is beter. Dan gaan ze elkaar in de gaten houden. En als de
ultieme straf ontslag op staand voet is moet jij vooral letten op de
juistheid van de gegevens.

> Kunnen jullie hier een lek in schieten, of hebben jullie misschien een idee 
> ter verbetering?
>  
Zie boven.

> En, wanneer je dat dit idee/voorstel van waarde is dan hoor ik het ook graag. 
> (prive-mail als je wilt) Maandag ga ik naar het ministerie van VROM, naar 
> het certificeringsinstituut. Daar moet ik de betreffende ambtenaar ervan 
> overtuigen dat dit een waterdicht plan is. Zien jullie een lek dan kan ik 
> hopelijk mijn plan daarvoor aanpassen.
> Dank voor jullie aandacht!
>  
Suc6.

> Julien
>  
Peter
More information about the Linux mailing list