[linux] Re: geen wlan gevonden met Debian 7.7

Kees Theunissen C.J.Theunissen op differ.nl
Do Dec 4 11:50:00 CET 2014


On Thu, 4 Dec 2014, Fred wrote:

>Ik heb wat Paul in zijn reaktie schreef ook gedaan namelijk;
>modprobe ath9k (werd uitgevoerd zonder (fout(melding)).
>
>Hierna leverde lsmod wel een output waaruit bleek dat deze module wel
>geladen is echter een ifconfig -a leverde alleen een output met eth0 en lo..


Het lijkt er op dat de AR9565 Wireless Network Adapter nog niet
wordt ondersteund in de 3.2.0 kernel die standaard in debian wheezy
zit. Zie deze discussie van ruim een jaar geleden:

Je moet dus een kernel uit "wheezy-backports" installeren.
Debian voert gedurende de levensduur van een release wel security
updates door, maar packages worden daarbij niet ge-update naar
latere versies omdat dat veranderingen in functionaliteit met zich
mee kan brengen die elders problemen zouden kunnen geven.
"wheezy-backports" is een speciale sectie in de package repository
een beperkt aantal packages die wel zijn ge-update.

Ten eerste moet je package management tools laten weten dat je
"wheezy-backports" witt gaan gebruiken. Doe als root:

 echo "deb http://ftp.nl.debian.org/debian wheezy-backports main" >> /etc/apt/sources.list

Alles op één regel voor het geval de mailsoftware die regel heeft
opgebroken. Let er ook dat je twee aaneengesloten
"groter dan" (>>) tekens gebruikt. Daarmee wordt de output van het
echo commando aan de file /etc/apt/sources.list toegevoegd.
Met een enkel "groter dan" teken zou die file overschreven worden.
Vervolgens moet je de inhoudsopgave van de repositorie update.
Doe als root:

 aptitude update

Controleer of je een 64-bits of een 32-bits systeem hebt.
Dat kan met het commando "uname -r". Daarmee vraag je op welke
kernel is geinstalleerd.

Op een 64-bits wheezy geeft dat:

 ~# uname -r
 3.2.0-4-amd64

En op een 32-bits:

  # uname -r
 3.2.0-4-686-pae

Voor de 64-bits installatie kan kernel linux-image-3.16-0.bpo.3-amd64
worden geïnstalleerd uit wheezy-backports. Voor de 32-bits versie
wordt dat linux-image-3.16-0.bpo.3-686-pae. Tegelijk met de kernel
moet ook de package initramfs-tools worden ge-update met de versie
uit wheezy-backports. Doe als root op een 64-bits systeem:

 aptitude install linux-image-3.16-0.bpo.3-amd64 initramfs-tools=0.115~bpo70+1

Ook dit moet weer één regel zijn.
De variant van het installatie commando voor een 32-bits systeem
laat ik aan de de lezer over.

Als na een reboot in de nieuwe kernel alles blijkt te werken dan
kan je de oude kernel de-installeren.

Disclaimer: niet getest. Dit is gebaseerd op de discussie in
bovenstaande URL en op de actuele inhoud van wheezy-backports.


Groeten,

Kees.

-- 
Kees Theunissen, Systeem- en netwerkbeheerder,  Tel: 030-6096724
Dutch Institute For Fundamental Energy Research (DIFFER)
e-mailadres:   C.J.Theunissen op differ.nl
postadres:    Postbus 1207, 3430 BE Nieuwegein
bezoekersadres: Edisonbaan 14, 3439 MN Nieuwegein
More information about the Linux mailing list