[linux] Re: geen wlan gevonden met Debian 7.7

Kees Theunissen C.J.Theunissen op differ.nl
Do Dec 4 12:43:47 CET 2014


On Thu, 4 Dec 2014, Kees Theunissen wrote:

>On Thu, 4 Dec 2014, Fred wrote:
>
>>Ik heb wat Paul in zijn reaktie schreef ook gedaan namelijk;
>>modprobe ath9k (werd uitgevoerd zonder (fout(melding)).
>>
>>Hierna leverde lsmod wel een output waaruit bleek dat deze module wel
>>geladen is echter een ifconfig -a leverde alleen een output met eth0 en lo..
>
>
>Het lijkt er op dat de AR9565 Wireless Network Adapter nog niet
>wordt ondersteund in de 3.2.0 kernel die standaard in debian wheezy
>zit. Zie deze discussie van ruim een jaar geleden:

Hier had ik willen invoegen:
 http://forums.debian.net/viewtopic.php?t=107377

>Je moet dus een kernel uit "wheezy-backports" installeren.
>Debian voert gedurende de levensduur van een release wel security
>updates door, maar packages worden daarbij niet ge-update naar
>latere versies omdat dat veranderingen in functionaliteit met zich
>mee kan brengen die elders problemen zouden kunnen geven.
>"wheezy-backports" is een speciale sectie in de package repository
>een beperkt aantal packages die wel zijn ge-update.
>
>Ten eerste moet je package management tools laten weten dat je
>"wheezy-backports" witt gaan gebruiken. Doe als root:
>
> echo "deb http://ftp.nl.debian.org/debian wheezy-backports main" >> /etc/apt/sources.list
>
>Alles op één regel voor het geval de mailsoftware die regel heeft
>opgebroken. Let er ook dat je twee aaneengesloten
>"groter dan" (>>) tekens gebruikt. Daarmee wordt de output van het
>echo commando aan de file /etc/apt/sources.list toegevoegd.
>Met een enkel "groter dan" teken zou die file overschreven worden.
>Vervolgens moet je de inhoudsopgave van de repositorie update.
>Doe als root:
>
> aptitude update
>
>Controleer of je een 64-bits of een 32-bits systeem hebt.
>Dat kan met het commando "uname -r". Daarmee vraag je op welke
>kernel is geinstalleerd.
>
>Op een 64-bits wheezy geeft dat:
>
> ~# uname -r
> 3.2.0-4-amd64
>
>En op een 32-bits:
>
>  # uname -r
> 3.2.0-4-686-pae
>
>Voor de 64-bits installatie kan kernel linux-image-3.16-0.bpo.3-amd64
>worden geïnstalleerd uit wheezy-backports. Voor de 32-bits versie
>wordt dat linux-image-3.16-0.bpo.3-686-pae. Tegelijk met de kernel
>moet ook de package initramfs-tools worden ge-update met de versie
>uit wheezy-backports. Doe als root op een 64-bits systeem:
>
> aptitude install linux-image-3.16-0.bpo.3-amd64 initramfs-tools=0.115~bpo70+1
>
>Ook dit moet weer één regel zijn.
>De variant van het installatie commando voor een 32-bits systeem
>laat ik aan de de lezer over.
>
>Als na een reboot in de nieuwe kernel alles blijkt te werken dan
>kan je de oude kernel de-installeren.
>
>Disclaimer: niet getest. Dit is gebaseerd op de discussie in
>bovenstaande URL en op de actuele inhoud van wheezy-backports.

Groeten,

Kees.

-- 
Kees Theunissen, Systeem- en netwerkbeheerder,  Tel: 030-6096724
Dutch Institute For Fundamental Energy Research (DIFFER)
e-mailadres:   C.J.Theunissen op differ.nl
postadres:    Postbus 1207, 3430 BE Nieuwegein
bezoekersadres: Edisonbaan 14, 3439 MN Nieuwegein




More information about the Linux mailing list