[linux] Fwd: Re: Stora Nas

jjge jjge op xs4all.nl
Do Dec 7 12:05:26 CET 2017


Wat ik eigenlijk zou verwachten te zien (dat heb ikzelf ook, op een niet 
al te duur NAS):

bash-4.2$ df
Filesystem        1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/sdb1        480589544  51312160 404841724 12% /
tmpfs           3813052     68  3812984  1% /dev/shm
/dev/sdd         121017084  83545328 31301308 73% /home
/dev/sda1        472867064 321977024 126846676 72% /mnt/sda1
/dev/sdc1        1953514552 1641783788 308188796 85% /mnt/2T
//192.168.87.250/backup 1937234552 1120112308 817122244 58% /mnt/NAS
//192.168.87.250/W-en-J 1937234552 1120112308 817122244 58% /mnt/NAS2
bash-4.2$ ^C
bash-4.2$ mount
/dev/sdb1 on / type ext4 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/sdd on /home type ext4 (rw)
/dev/sda1 on /mnt/sda1 type ext4 (rw)
/dev/sdc1 on /mnt/2T type btrfs (rw,nosuid,nodev)
//192.168.87.250/backup on /mnt/NAS type cifs (rw)
//192.168.87.250/W-en-J on /mnt/NAS2 type cifs (rw)
gvfsd-fuse on /home/jjge/.gvfs type fuse.gvfsd-fuse 
(rw,nosuid,nodev,user=jjge)
bash-4.2$ ^C
bash-4.2$

En dan zie je dat de gemounte bestandssystemen cifs zijn (dat is de 
nettere versie van smb). En dat verwacht ik eigenlijk ook van een 
willelkeurig ander NAS: om Microsoft kom je nou eenmaal niet heen, als 
je je producten ook wilt verkopen...

En dan zou je verder kunnen gaan met ls -l /mnt/NAS, maar dat is al stap 2


Meer informatie over de Linux maillijst