[linux] shares mounten

Fred fred.d op xs4all.nl
Vr Apr 27 15:00:01 CEST 2018


Beste lijst,

Ik wil na het opstarten van Debian Stretch wat mappen mounten zodat ik 
de bestanden op mijn nas lokaal beschikbaar heb. Concreet gaat het hier 
om een map waarin ik op mijn nas download en een map met muziek 
bestanden. Dit lukt wel maar ik heb toch wat twijfels over de door mij 
toegepaste methode. Deze twijfel is ontstaan omdat het mij niet lukt om 
de shares op de nas per gebruiker te mounten. Dus als ikzelf inlog op de 
laptop, ik mijn share op de nas beschikbaar heb in mijn omgeving en als 
bijv. mijn vrouw inlogt, zij haar share beschikbaar krijgt in haar 
omgeving.

Ik denk dat ik hiervoor op /home/gebruiker/ nivo moet configureren ipv 
systemwide zoals ik dat nu heb getracht maar ik heb geen idee hoe dat 
aan te pakken. Hopelijk vind ik hier wat uitleg/tips...

Fred

Mijn fstab;

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name 
devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=59ceb16c-8917-430e-b3b2-405ff24f86dc /        ext4  
errors=remount-ro 0    1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=30303153-28d6-49b4-88f4-db3552e52592 none      swap  sw   
     0    0
/dev/sr0    /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto   0    0

//192.168.178.32/usenet/ /mnt/share/usenet cifs 
uid=0,rw,credentials=/etc/cifspasswd 0 0
//192.168.178.32/music/ /mnt/share/muziek cifs 
uid=0,rw,credentials=/etc/cifspasswd 0 0
//192.168.178.32/homes/fred/ /mnt/share/nas cifs 
uid=0,rw,credentials=/etc/synologypasswd 0 0


Meer informatie over de Linux maillijst