[linux] shares mounten

Daniel C. von Asmuth asmuth op bakunin.xs4all.nl
Vr Apr 27 16:45:50 CEST 2018


Aldus schreef Fred op Fri, Apr 27, 2018 at 03:00:01PM +0200:
> Beste lijst,
> 
> Ik wil na het opstarten van Debian Stretch wat mappen mounten zodat ik de
> bestanden op mijn nas lokaal beschikbaar heb. Concreet gaat het hier om een

'Map' of 'folder' schijnt afkomstig te zin van de MacIntosh. Computers
maken gebruik van directories. 

> map waarin ik op mijn nas download en een map met muziek bestanden. Dit lukt
> wel maar ik heb toch wat twijfels over de door mij toegepaste methode. Deze
> twijfel is ontstaan omdat het mij niet lukt om de shares op de nas per
> gebruiker te mounten. Dus als ikzelf inlog op de laptop, ik mijn share op de
> nas beschikbaar heb in mijn omgeving en als bijv. mijn vrouw inlogt, zij
> haar share beschikbaar krijgt in haar omgeving.
> 
> Ik denk dat ik hiervoor op /home/gebruiker/ nivo moet configureren ipv
> systemwide zoals ik dat nu heb getracht maar ik heb geen idee hoe dat aan te
> pakken. Hopelijk vind ik hier wat uitleg/tips...
> 
> Fred
> 
> Mijn fstab;
> 
> # /etc/fstab: static file system information.
> #
> # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
> # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
> # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
> #
> # <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
> # / was on /dev/sda1 during installation
> UUID=59ceb16c-8917-430e-b3b2-405ff24f86dc /        ext4
> errors=remount-ro 0    1
> # swap was on /dev/sda5 during installation
> UUID=30303153-28d6-49b4-88f4-db3552e52592 none      swap  sw
> 0    0
> /dev/sr0    /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto   0    0
> 
> //192.168.178.32/usenet/ /mnt/share/usenet cifs
> uid=0,rw,credentials=/etc/cifspasswd 0 0
> //192.168.178.32/music/ /mnt/share/muziek cifs
> uid=0,rw,credentials=/etc/cifspasswd 0 0
> //192.168.178.32/homes/fred/ /mnt/share/nas cifs
> uid=0,rw,credentials=/etc/synologypasswd 0 0

Ik zou de 'noauto' optie gebruiken voor op de laptop zodat je NAS
onbereikbaar is al je buitenshuis bent. De volgende vraag is nu in
hoeverre uw huidige opzet wel of niet voldoet.

Vervolgens nemen we aan dat de NAS en de laptop beiden Linux draaien. 
Dan is het wat gemakkelijker om NFS te gebruiken i.p.v. CIFS. Welke 
accounts kent de NAS en hoe gebeurt de authenticatie? ZIjn de UID en GID
nummers op beide systemen gelijk?

Als u automatisch /homes/fred wilt mounten en de andere gebruiker
/homes/wilma, dan kunt u automount gebruiken.

Succes,Daniel

-- 
	
		Geeks of a feather cruft together
		


Meer informatie over de Linux maillijst